PORKALA FÅGELVECKA 2022

PORKALA FÅGELVECKA 2022

9.-15.5.2022

Fågel- och naturupplevelser i Kyrkslätt

Fågelveckan ordnas 9. – 15.5.2022 med föredrag, exkursioner och evenemang.

Fågelveckan arrangeras av Kyrkslätts miljöförening rf, Tringa rf. och Kyrkslätts kommun. Du kan gärna skicka upplevelser och respons angående föreläsningarna och evenemangen via denna blankett.

PROGRAM

I alla evenemang, som ordnas inomhus gäller rekommendation att använda ansiktsskydd. Skydd kan erhållas av arangörerna.

Måndag 9.5. kl. 11-13

Kyrkslätts torg, Kyrktorget 1

Öppnandet av fågelveckan

Välkommen till Kyrkslätts torg att diskutera om fåglar, naturen och fåglar som hobby! Flera av fågelveckans guider är på plats på måndagen på dagen. Kikare och teleskop finns till påseende.

Foto: Olli Saksela

Måndag 9.5. kl. 16-18

Hörnet till biblioteket Fyyris tidningsläsesal Kyrktorget 1

Hur börjar jag fågelhobbyn?
Ansiktsmålning med motiv av fåglar och natur

Kom och diskutera om fåglar som hobby till biblioteket Fyyri. På plats finns fågelskådare, vilka berättar om hur man kommer igång med fågelhobbyn, vilken utrustning som behövs och vilka arter det lönar sig att börja med. I biblioteket finns framlagt litteratur om fåglar. Välkomna fullvuxna, barn och unga intresserade! För barnen finns det ansiktsmålning med motiv av fåglar och natur.

FÖRELÄSNINGAR 10.-13.5

Tisdag 10.5. kl. 18

Kommunhusets Kyrkslättssal

Markku Jämsä
Fåglar och landskap i Porkala

Porkala udd hör till de bästa och mångsidigaste fågelområdena i vårt land. I den med talrika fotografier försedda framställningen bekantar vi oss med de mångsidiga fågelbiotoperna och dess fåglar i Porkala. Man kan gärna kombinera fågelskådandet med att uppleva storslagna havslandskap och att iakta naturen i värdefulla våtmarker och lundar.

Markku Jämsä från Kyrkslätt är en erfaren fågelskådare och en populär föredragshållare under fågelveckan.

Foton: Markku Jämsä

Tisdag 10.5. kl. 19

Kommunhusets Kyrkslättssal

Maija Karala
En studie av fågelns sinnen

Vad känner, upplever och förstår fåglarna? Under de senaste åren har vetenskapen öppnat en överraskande insyn i fåglarnas hjärnor och sinnesförnimmelser.

Maija Karala är biolog, vetenskapsjournalist och illustratör, som är fascinerad av olika djurarters sinnen.

Onsdag 11.5. kl. 18

Kommunhusets Kyrkslättssal

Sari Holopainen
Förändringar i vattenmiljön – hur klarar sig sjöfåglarna?

Bestånden av sjöfåglar i Finland visar i en stor omfattning tecken på att minska. Vad har hänt med vattenmiljön och hur kan samspelet mellan olika arter inverka på sjöfåglarna? I föredraget behandlas bland annat de främmande rovdjursarternas inverkan på sjöfåglarnas häckningsframgång. Dessutom berättas i föredraget om bävern som ekosystemingenjör.

Docent Sari Holopainen är sjöfågelforskare i Helsingfors universitet i Våtmarksekologi- gruppen. Sari forskar i fenomen gällande sjöfåglarnas häckningsmiljöer samt gällande en hållbar beskattning av sjöfågelstammarna.   

Onsdag 11.5. kl. 19

Kommunhusets Kyrkslättssal

Olli Pihlajamaa
Flugor med brokiga vingar och andra iögonfallande tvåvingar
En naturväns iakttagelser av tvåvingarnas värld

Naturfotografen Olli Pihlajamaa presenterar en grupp organismer, som få naturvänner är intresserade av:  tvåvingarna, till vilka bland annat flugorna hör. Av denna mångsidiga och mycket stora grupp av insekter presenterar han arter och grupper av arter, vilka till sitt utseende är imponerande och lätta att artbestämma. Dessa arter utgör härmed en lämplig utgångspunkt för naturvännen att stifta bekantskap med..

Olli Pihlajamaa har i vuxen ålder börjat med naturen och naturfotografering som hobby. Han är en aktiv kartläggare av djurarter och man kan finna hans fotografier i flera inhemska och internationella publikationer. Han är speciellt intresserad av insekter och spindlar – deras skönhet, liv och betydelse.

Foton: Olli Pihlajamaa

Torsdag 12.5. kl. 18

Kommunhusets Kyrkslättssal

Jukka Hintikka
Rönnskärs fågelstation 60 år

Rönnskärs fågelstation, Rönski, är belägen i Kyrkslätt, ca tre kilometer söder om spetsen av Porkala udd. Rönski är med tanke på fåglarnas flyttningsstråk från Estland, belägen mycket fördelaktigt.

Rönski administreras av en stödförening ”Rönnskärin lintuaseman tuki ry”, till vilken hör Tringa, Kyrkslätts miljöförening och Kyrkslätts kommun. Föreningens ordförande Jukka Hintikka berättar om stationens verksamhet och historia.

Foton från Rönski: Jukka Hintikka

Torsdag 12.5. kl. 19

Kommunhusets Kyrkslättssal

Aapo Salmela
Fågelatlas 2022–2025

I fågelatlasen beskriver man de häckande fågelarternas utbredning, som grundar sig på  iakttagelser utförda av frivilliga fågelskådare. I atlasen är varje fågelart viktig och var och en har möjlighet att meddela sina iakttagelser till den. Välkommen att höra mera om projektet och hur man kan delta i det!

Mera information: birdlife.fi/lintuatlas

Biologen och fågelskådaren Aapo Salmela arbetar inom BirdLife som sakkunnig i skyddsfrågor. Till hans arbetsuppgifter hör att tillsammans med Naturhistoriska Centralmuséet organisera förverkligandet av Finlands fjärde fågelatlas (2022-2025).

Foto: Margus Ellermaa

Fredag 13.5. kl. 18-20

Kommunhusets Kyrkslättssal

Petri Ahlroth

klo 18: Minskandet av naturens mångfald

Minskandet av naturens mångfald kan betraktas ur flera synvinklar. Kom och lyssna på vad Petri anser om ämnet..

klo 19: Världens verkliga härskare

Vi iakttar vår omgivning utgående från landskapets struktur och de stora organismerna, men det som för oss är osynligt kan ha en större betydelse för ekosystemens funktion.

Petri Ahlroth har under hela sin karriär arbetat med frågor rörande naturens mångfald. Han har sedan 2013 arbetat som ledare för Biodiversitetscentralen inom Finlands miljöcentral. Före det fungerade han bl.a. som miljöråd i Miljöministeriet samt som projektledare i Finlands miljöcentral och Jord- och skogsbruksministeriet. Petri doktorerade år 1999 med ämnet utvecklingen av geografiska skillnader och lokal anpassning inom isolerade populationer. Detta ämnesområde klarlade han med hjälp av gen- och laboratorieforskning inom vattenmätarpopulationer. Som bakgrund har Petri ett naturintresse, som har räckt hela livet och som numera koncentreras speciellt till Porkala udd.

Foto: Marita Arvela

EXKURSIONER OCH GUIDNINGAR 14.-15.5.

Fågelexkursion 14.5. kl. 10.00, Källviks parkeringsplats

Under exkursionen rör vi oss på Källviks område, bland annat besöker vi fågeltornet. Exkursionen är gratis och räcker ca 2,5 timmar. Efter exkursionen ca kl. 12.30 kan vi bekanta oss med Porkala gamla folkskola (Porkalavägen 1826) och dess gårdstun i Pinna Café. Anmäl dig till exkursionen och vid behov för busstransport här:
Anmälningar till exkursioner och busstransport

Fågelexkursion 14.5. kl. 15.30, Källviks parkeringsplats

Exkursionen har samma program som ovan och avslutas ca kl. 18. Anmäl dig till exkursionen och vid behov för busstransport här:
Anmälningar till exkursioner och busstransport

Exkursionerna ordnas oberoende av vädret! Utrustning enligt väderleksförhållandena. Det kan påpekas att fastän det ofta regnar i centrum, kan det vara solsken ute på udden.

Fågelexkursion för barn 14.5. kl. 10.00, Källviks parkeringsplats

Under fågelexkursionen för barn rör vi oss på barnens villkor. Vi lyssnar på, berättar om och iakttar fåglar och allt annat som vi råkar se. Kikare och vägkost med, samt klädsel och skor enligt väder. Exkursionen räcker ca 2,5 timmar och vi går ca 3 – 4 km. Barnen deltar under uppsikt av sina vårdnadshavare. Exkursionen är gratis.

Efter exkursionen ca kl. 12.30 kan vi bekanta oss med Porkala gamla folkskola (Porkalavägen 1826) och dess gårdstun i Pinna Café. Från folkskolan kan man i egen takt eller med guiden promenera ca 200 m längs vägen till Källviks parkeringsplats och busshållplatsen. Anmäl dig till exkursionen och vid behov för busstransport här:
Anmälningar till exkursioner och busstransport

Fågelexkursion för barn 14.5. kl. 15.30, Källviks parkeringsplats

Exkursionen har samma program som ovan och avslutas ca kl. 18. Anmäl dig till exkursionen och vid behov för busstransport här:
Anmälningar till exkursioner och busstransport

Busstransport

På lördagen den 14.5. ordnar vi två gånger busstransport till utflyktslokalerna i Porkala. Avgiften är frivillig och den kan betalas kontant på platsen. Bussarnas tidtabeller har planerats i enlighet med exkursionernas tidtabeller. Du kan använda tre timmar till att antingen vandra på egen hand, eller till att delta i någon av de guidade exkursionerna och sedan ha lite fri tid för att t.ex. äta medhavd vägkost. 

Anmäl dig för busstransport här:
Anmälningar till exkursioner och busstransport

Det är önskvärt att på förhand anmäla åtminstone större grupper på över fem personer! I bussen är det rekommenderat att använda ansiktsskydd. Dessa kan även erhållas på platsen.

Tidtabell för bussen 14.5.

9.00 Avgång från Kyrkslätts centrum från parkeringsplatsen bakom biblioteket Fyyri (Kärrvägen).

9.45 Stannar vid Källviks busshållplats (Källviksvägen), därifrån exkursionerna börjar.

10.00 Ankomst till Porkala busshållplats.

13.00 Avgång från Porkala busshållplats.

13.15 Stannar vid Källviks busshållplats.

14.00 Ankomst till Kyrkslätts centrum.

14.30 Avgång från Kyrkslätts centrum från parkeringsplatsen bakom biblioteket Fyyri (Kärrvägen).

15.15 Stannar vid Källviks busshållplats (Källviksvägen), därifrån exkursionerna börjar.

15.30 Ankomst till Porkala busshållplats.

18.30 Avgång från Porkala busshållplats.

18.45 Stannar vid Källviks busshållplats.

19.30 Ankomst till Kyrkslätts centrum.

Guiderna är närvarande vid fågellokalerna i Porkala udd lördag och söndag 14. – 15.5

Välkommen att diskutera med våra guider och titta genom teleskopet vid Haahka-utsiktsplatsen och Porkalas mellanspets lördag kl. 10-18 och söndag kl. 10-17. Vi ger noggrannare ankomstanvisningar då evenemanget närmar sig.

Lördag 14.5. kl. 10-18

Porkala gamla folkskola – Porkalavägen 1826

Pinna Café

Vid Pinna Café gör vi naturiakttagelser, såsom av växter, djur och naturformationer från gården till Porkala gamla folkskola. Petri Ahlroth och Marita Arvela guidar oss att observera närnaturen. Lämpar sig väl för barn! Det finns möjlighet att köpa lite ätbart i utekaféet.

Evenemanget ordnas av Borearctia

Fågelslang

Pinna = observerad (fågel)art
Havis = iakttagelse, observation
Elis = Den första iakttagelsen i ditt liv av en art
Vuodari = Kalenderårets första iakttagelse av en art
Staijaus = Observation av fåglarnas flyttning
Rari = Raritet, en sällsynt art 


Presentation av exkursionsplatserna på Porkala udd

Amatörornitologen Nico Niemenmaa presenterar på videon Porkala udds exkursionsplatser på internetsidan Porkkalan lintupaikat.       


Foto: Olli Saksela
%d bloggaajaa tykkää tästä: