PORKALA FÅGELVECKA

PORKALA FÅGELVECKA

Porkkalan lintuviikko

15-21.5.2023

Fågel- och naturevenemang i Kyrkslätt

Fågelveckan ordnas 15-21.5.2023 med föredrag, exkursioner och evenemang.

Måndag 15.5.

Öppnandet av fågelveckan: fågeliakttagelser på Kyrkslätts torg kl. 13 – 15

Fågelevenemang i biblioteket Fyyri
Påbörja fågelhobbyn! Evenemang för barn och fullvuxna kl. 16 – 18
Markku Jämsä: arktika och vårens övriga fågelupplevelser kl 17.30 – 18.15
Sami Karjalainen visar naturfotografier kl 18.15 – 20

Fredag 19.5.

Emma-Liina Marjakangas: Naturens mångfald – grunden för ett stabilt ekosystem Biblioteket Fyyri kl. 18-20

Lördag 20.5.

Fågel- och naturevenemang för barn i Porkala gamla folkskola kl. 11-14
Fågelexkursion i Källvik kl. 11-14
Busstransport från Kyrkslätts centrum
Pinna Cafè i Porkala gamla folkskola (Porkalavägen 1826)
Guider på plats i fågellokalerna på Porkala udd kl. 10 – 17

Söndag 21.5.

Guider på plats i fågellokalerna på Porkala udd kl. 10 – 16

4.5.-18.6.

Vår i skärgården – Porkala fågelvecka: fotoutställning av Olli Saksela i naturhuset Villa Elfvik i Esbo

Fågelexkursioner för skolelever

Arrangörerna av Porkala fågelvecka erbjuder i månadsskiftet april – maj fågelexkursioner åt skoleleverna i Kyrkslätt. Läs mera om senaste års exkursioner på nätet!

Fågelveckan arrangeras av Kyrkslätts miljöförening rf, Tringa rf och Kyrkslätts kommun. Du
kan skicka feedback om föreläsningarna och tillställningarna via en blankett på nätet.

OHJELMA

Måndagen den 15.5. kl. 13-15

Kyrkslätts torg, Kyrktorget 1

Fågeliakttagelser vid torget

Välkommen att prata om fåglar, naturen och fågelhobbyn på Kyrkslätts torg (Kyrktorget)!
Fågelveckans guider är på plats på måndagen på dagen. Dessutom finns kikare och teleskop
till påseende.

Foto: Olli Saksela

Måndagen den 15.5. kl. 16-18

Hörnet till biblioteket Fyyris tidningsläsesal Kyrktorget 1

Påbörja fågelhobbyn!

Tips för barn, unga och fullvuxna om att iaktta fåglar, samt ansiktsmålning med motiv av fåglar och natur.

Kom och diskutera om fåglar som hobby till biblioteket Fyyri. På plats finns fågelskådare,
vilka berättar om hur man kommer igång med fågelhobbyn, vilken utrustning som behövs och vilka arter det lönar sig att börja med. I biblioteket finns framlagt litteratur om fåglar.


Välkomna fullvuxna, barn och unga intresserade! För barnen finns det ansiktsmålning med
motiv av fåglar och natur.

Måndagen den 15.5. kl. 17.30 – 18.15

Mörnesalen i biblioteket Fyyri, Kyrktorget 1

Markku Jämsä: Arktika och vårens övriga fågelupplevelser

Arktika, de arktiska sjöfåglarnas vår- och höstflyttning är en stor händelse i fågelvärlden och Porkala udd är en av de bästa områdena där man kan iaktta arktikan. I den med talrika fotografier försedda framställningen bekantar vi oss med de mångsidiga fågelbiotoperna och dess fåglar i Porkala. Man kan gärna kombinera fågelskådandet med att uppleva storslagna havslandskap och att iakta naturen i värdefulla våtmarker och lundar.

Markku Jämsä 

från Kyrkslätt är en erfaren fågelskådare och en popurär föredragshållare under fågelveckan.

Foton: Markku Jämsä

Måndagen den 15.5. kl. 18.15 – 20

Mörnesalen i biblioteket Fyyri, Kyrktorget 1

Sami Karjalainen presenterar sina faktaböcker och visar sina naturfotografier

Sami Karjalainen, bosatt i Kyrkslätt, är en faktaboksförfattare och fotograf, som har koncentrerat sig på motiv om insekter och spindlar. Hans målsättning är att främja kunskapen om naturen och naturhobbyn. Han har flera gånger förlänats utmärkelser, bl.a. av staten beviljat informationspris. Han förevisar sina faktaböcker, berättar om deras tillkomst
och visar fotografier av insekter och spindlar.

Foton: Sami Karjalainen

Kirjasta Suomen hyppyhämähäkit

Fredagen den 19.5. kl. 18 – 20

Mörnesalen i biblioteket Fyyri, Kyrktorget 1

Emma-Liina Marjakangas: Naturens mångfald – grunden till ett stabilt
ekosystem

Under föreläsningen berättas om hur naturens mångfald fungerar som skydd för
ekosystemens funktionsförmåga, och vad som egentligen avses med mångfalden och
ekosystemens funktionsförmåga. Vi fördjupar oss i motivet speciellt ur den finska naturens
synvinkel. Dessutom behandlar vi de föränderliga fågelpopulationernas problem i ett allt
varmare klimat.

Emma-Liina Marjakangas arbetar som forskare i det Naturhistoriska centralmuséet. Hon koncentrerar sig i sin forskning på de globala förändringarna i bestånden av arter och ekosystem på grund av mänsklig påverkan. Hon har bland annat klarlagt hur splittrandet av skogarna påverkar växelverkan mellan djur och växter i tropikerna, hur fågelpopulationernas sammansättning på det norra halvklotet har förändrats på grund av klimatuppvärmningen och hur väl världens fågelarter klarar av störningar i sina häckningsområden, på grund av mänsklig verksamhet.

EXKURSIONER OCH GUIDNINGAR 20.-21.5.

Exkursionerna ordnas oberoende av vädret! Det kan påpekas att fastän det ofta regnar i

centrum, kan det vara solsken på udden!

Lördagen den 20.5. kl. 11 – 14

Porkala gamla folkskola (Porkalavägen 1826)

Fågel- och naturevenemang för barn

Ett mångsidigt program med naturverksamheter för barn på gårdstunet till Porkala gamla folkskola.

Det är möjligt att inta egen vägkost eller Pinna Cafés traktering. Anmäl dig om du önskar till busstransporten här på nätet:
Anmälan till exkursionerna och busstransporten

Fågelexkursion 20.5 kl. 11.00 Källviks friluftsområdets parkeringsplats

Vi rör oss på Källviks område och besöker bl.a. fågeltornet. Exkursionen räcker ca 3 timmar och är gratis. Efter exkursionen ca kl. 14.00 är det möjligt att bekanta sig med Porkala gamla folkskola (Porkalavägen 1826) och dess gårdstun vid Pinna Café. Anmäl dig till exkursionen och om du önskar till busstransporten här på nätet.
Anmälan till exkursionerna och busstransporten

Busstransport till Porkala udd

Lördagen den 20.5 ordnar vi busstransport till fågelområdena på Porkala udd. Avgiften för
busstransporten är frivillig (5 euro) och man kan betala den kontant på platsen. Bussens
tidtabell har planerats så att den passar ihop med exkursionernas tidtabeller. Du kan
tillbringa tiden antingen med att vandra på egen hand, eller med att ta del av exkursionen
och sedan ha lite ledig tid till exempel för att äta vägkost.

Vi önskar att åtminstone större grupper på över fem personer anmäler sig på förhand!

Anmälan till exkursionerna och busstransporten

Bussens tidtabell 20.5

10.00 Avgång från Kyrkslätts Resecentral (Tjänstevägen 1)
10.45 Stannar på busshållplatsen i Källvik (Källviksvägen), därifrån exkursionerna börjar.
11.00 Ankomst till ändhållplatsen i Porkala (i slutet av Porkalavägen)
15.00 Avgång från ändhållplatsen i Porkala
15.15 Stannar på busshållplatsen i Källvik
15.30 Stannar vid Gårdsboden
Ungefär kl. 16.15 Ankomst till Kyrkslätts Resecentral (Tjänstevägen 1)

Kartta

Guidekartta på nätsidan Luontoon.fi

Kahvilat

Pop-up kafé Pinna Café – Porkalavägen 1826

Källvik kafé-restaurang – Västra Källviksvägen 10

Café Porkkala – Porkalavägen 1582

Porkkalan Marina – Dragesvägen 108

Vid vägen till Porkala: Gårdsboden – Estbyvägen 316

Guider på plats i fågellokalerna i Porkala lördag 20.5 och söndag 21.5. kl. 10-17

Välkommen och diskutera med våra guider och titta i teleskopet vid Ejder-laven och även till
lägerplatsen i Källvik! Vi ger närmare uppgifter om ankomsten till observationsplatserna då
tidpunkten för evenemanget närmar sig.

Lördagen den 20.5. kl. 10-18

Porkala gamla folkskola (Porkalavägen 1826)

Pinna Café

Vid Pinna Café gör vi naturiakttagelser, såsom av växter, djur och naturformationer på
gården till Porkala gamla folkskola. Petri Ahlroth och Marita Arvela guidar oss att observera
närnaturen. Lämpar sig väl för barn! Det finns möjlighet att köpa lite ätbart i kaféet.

I folkskolan, som firar 125-års jubileum, kan man även se en del av utställningen Porkalas
skatter.

Vid skolan finns endast ett begränsat antal parkeringsplatser. Det är önskvärt att gästerna kommer till fots till exempel från parkeringsplatsen i Källvik.

Evenemanget ordnas av Borearctia

Fågelslang
Pinna = Observerad (fågel)art
Havis = Iakttagelse, observation
Elis = Den första iakttagelsen i ditt liv av en art
Vuodari = Kalenderårets första iakttagelse av en art

Staijaus = Observation av fåglarnas flyttning
Rari = Raritet, en sällsynt art


Presentation av exkursionsplatserna på Porkala udd

Amatörornitologen Nico Niemenmaa presenterar på videon Porkala udds exkursionsplatser
på internetsidan Porkalan lintupaikat


%d bloggaajaa tykkää tästä: